M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Dana 07.06.2019. godine Senat Univerziteta na prvoj elektronskoj sjednici donio je Odluku broj:01-15/19 kojom se daje saglasnost na izmjenu Akademskog kalendara za studijsku 2018/2019. godinu.

Redovni ispitni rok je od 24.06. – 05.07.2019. a popravni ispitni rok je od 08.07. – 19.07.2019. (ispitni rokovi su pomjereni za 7 dana).

 

- RASPORED POLAGANJA ISPITA 2018/2019

- ODLUKA I IZMJENJENI OKVIRNI KALENDAR

 

 zadnja izmjena 11.6.2019.

Kategorija: Raspored nastave