M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Upis studenata u prvu godinu studija akademske 2021/2022. godine izvršit će se od 14.07. do 23.07.2021. u vremenu 9,00 – 13,00 sati.

U ovom periodu izvršit će se upis primljenih studenata po konačnoj rang listi od rednog broja 1. do 84.

Kandidati koji ne izvrše upis u navedenim terminima smatraće se da su odustali od upisa.

 

Dokumentacija za upis:

- Popunjen zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program na koji konkuriše, koji se printa iz informacionog sistema eUNSA;

- upisni, semestralni list i ŠV-obrazac;

- upisnicu – indeks;

- podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu);

odgovarajući ugovor o studiranju (koji možete preuzeti U PRILOGU) isprintati u četiri primjerka, popuniti i pri upisu predati u studentsku službu

 

Prilikom upisa potrebno je predati originalne dokumente.

 

<< POGLEDAJTE DETALJNIJE INFORMACIJE ZA UPIS >>

 

 

Kategorija: Oglasna ploča SS