M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra za redovne studente kao i ponovce počinje od 10.02.2021. i traje do 01.03.2021. godine u vremenu od 1000 - 1230 sati.

 

Za ovjeru zimskog semestra potrebno je da imate:

  • Izmirene finansijske obaveze upisnine (studenti koji plaćaju u ratama)
  • Potrebna su dva lista o prijavi semestra (zelena) .
  • Jedan list za ovjeru zimskog semestra popunjen sa obje strane (predmeti, profesori, sati).
  • Drugi list za upis ljetnog semestra popunjen samo sa prednje strane (obavezno upisati datum na s. listu).
  • U index upisati predmete, profesore, sate za ljetni semestar (II, IV, VI, VIII, X ).

 

Shodno instrukciji koju smo dobili sa Univerziteta za ovjeru i upis semestra nisu potrebni potpisi predmetnih nastavnika.

 

Kategorija: Oglasna ploča SS