M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Nastavni plan i program I (prvog) ciklusa studija na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu (Bolonjski sistem)

 

V GODINA

SEMESTAR IX

 

P R E D M E T

S A T I   N A S T A V E

ECTS

Pred.

Semin.

Vježbe

Sedm.

Semestar

1.

Uzgoj, proizvodnja i zdravstv. zaštita u peradarstvu II

2

-

2

4

60

4,0

2.

Zarazne bolesti životinja sa epizootiologijom II

3

-

3

6

90

6,0

3.

Higijena i tehnologija mesa i mesnih prerađevina II

3

-

3

6

90

6,0

4.

Ekonomika zdravlja i proizvodnje životinja

3

-

2

5

75

5,0

5.

Bolesti riba, rakova i školjki

1

-

1

2

30

2,0

6.

Bolesti i zdravstveni menadžment divljači

1

-

1

2

30

2,0

7.

Ambulantna klinika II

-

-

4

4

60

4,0

8.

Fakultativni predmet

0,5

-

0,5

1

15

1,0

 

UKUPNO

12,5

-

17,5

30

450

30,0

 

Fakultativni predmeti (bira se jedan):

- Veterinarska klinička farmakologija i toksikologija

- Parazitoze u javnom zdravstvu

- Menadžment u veterinarstvu

SEMESTAR X

 

P R E D M E T

S A T I   N A S T A V E

ECTS

Pred.

Semin.

Vježbe

Sedm.

Semestar

1.

Zoohigijena i profilaksa oboljenja životinja II

2

-

3

5

75

5,0

2.

Zoonoze

1,5

0,5

-

2

30

2,0

3.

Upravno veterinarstvo sa organizacijom i ekonomikom veterinarskih mjera

2

1

1

4

60

4,0

4.

Sudsko veterinarstvo

2

1

1

4

60

4,0

5.

Ambulantna klinika III

-

-

14

14

210

14,0

6.

Fakultativni predmet

0,5

-

0,5

1

15

1,0

 

UKUPNO

8

2

20

30

450

30,0

 

Fakultativni predmeti (bira se jedan):

- Zaštita životne sredine

- Nekonvencionalna animalna proizvodnja

- Veterinarsko javno zdravstvo

 

- OBAVEZNA I PREPORUČENA LITERATURA

OBLICI I STRUKTURA BODOVANJA