M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Na osnovu Odluke dekana Veterinarskog fakulteta Sarajevo br. 02-05-773-3/11 od 13.02.2013. godine reimenovan je Odbor za osiguranje kvaliteta Veterinarskog fakulteta u Sarajevu u sastavu:

 1. Doc.dr. Davor Alagić, predsjedavajući (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.)
 2. Prof.dr. Aida Hodžić, zamjenica predsjedavajućeg (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.)
 3. Prof.dr. Rizah Avdić, član
 4. Doc.dr. Ćazim Crnkić, član
 5. Doc.dr. Amir Zahirović, član
 6. Mr. Sabina Šerić-Haračić, član
 7. Haris Ćutuk, član (predstavnik Asocijacije studenata VFS)
 8. Izmir Kovčić, dipl.vet., član (predstavnik administracije VFS)

 

Zadaci Odbora su:

 • Organizovanje, koordiniranje i realizacija procesa osiguranja i unaprjeđenja kvaliteta na nivou VFS;
 • Predlaganje projekata u oblasti osiguranja kvaliteta;
 • Organizovanje analize uspješnosti studiranja i identifikacija uzroka nekvalitetnog i neefikasnog procesa;
 • Uvažavajući standarde kvaliteta u visokom obrazovanju, razvijanje indikatora kvaliteta kojima se prate trendovi procesa na VFS;
 • Priprema godišnjeg izvještaja u skladu s datim nadležnostima;
 • Obavljanje i drugih poslova vezanih za osiguranje kvaliteta na osnovu odluke organa VFS.

Obzirom na strateške ciljeve razvoja VFS precizirane u Strategiji razvoja Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 2012-2022, prioritetni zadatak Odbora je priprema VFS za zahtijevnu eksternu evaluaciju i akreditaciju nastavnog procesa prema propozicijama i procedurama Evropske asocijacije ustanova za veterinarsku edukaciju (EAEVE – European Association of Establishments for Veterinary Education), čiji je VFS član. Prvi korak ka ostvarenju ovog cilja je priprema samoevaluacijskog izvještaja VFS prema vodiču EAEVE-a, uključujući sve neophodne informacije i indikatore, što je i prioritetna aktivnost Odbora.