M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Niti jedan dio informacija sa web stranica www.vfs.unsa.ba i www.vfs.unsa.ba/nastava se ne smije koristiti u komercijalne ili neke druge svrhe bez prethodne pismene dozvole Veterinarskog fakulteta u Sarajevu !

Veterinarski fakultet u Sarajevu i web redakcija Vam ne garantuju tačnost u vezi sa sadržajem i podacima koji se nalaze na ovoj web stranici. Korisnici koji žele konačnu potvrdu o tačnosti informacije ili dokumenta moraju se obratiti izvoru koji je informaciju dostavio za objavljivanje.

Fakultet zadržava pravo da promijeni web informacije u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.

Fakultet ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja je nanešena korisniku zbog toga što se isti direktno ili indirektno u svojim postupcima oslanjao na bilo koji dio informacija koji se nalaze na ovoj web stranici.

Fakultet nije odgovoran za sadržaj bilo koje druge web stranice na koju postoji link sa web stranice Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

Ukoliko postoje netačni podaci, oni će biti ispravljeni kada web redakcija dobije informaciju o netačnosti podataka i provjeri tačnost navedenog.

Web redakcija VFS