M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) produžio je akreditaciju br. LI-43-01 za VETERINRASKI FAKULTET UNIVERZITETAU SARAJEVU ISPITNE LABORATORIJE prema zahtjevima standarada BAS EN ISO/IEC 17025:2018. U  ispitnim laboratorijama Veterinarskog fakulteta u Sarajevu uspješno je završeno ocjenjivanje laboratorija u svrhu produžavanja i proširivanja područja akreditacije.  

Odlukom Komiteta za akreditiranje i Rješenjem broj: UP1-06-44-2-36-16/20 od 06.10.2020. godine produžava se status odobrene akreditacije i proširivanje akreditacije za sedam metoda na lokaciji Veterinarskog instituta na Stupu i šest metoda na lokaciji Zmaja od Bosne 90,  kako je navedeno u Certifikatu o akreditaciji i Dodatku akreditaciji od 06.10.2020. godine.

 Certifikat o akreditaciji 2020

Obim akreditacije ispitnih laboratorija Veterinarskog fakulteta možete pogledati u PRILOGU.