M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

International Cooperation VFS - News

Univerzitet veterinarske medicine u Beču (Austrija), Messerli Research Institute u Sorenbergu (Švicarska) i Fakultet veterinarske medicine u Skoplju (Sjeverna Makedonija), u sklopu CEEPUS VETnest mreže, su objavili poziv za VetNest ljetnu školu „Animal Welfare, Veterinary Ethics and Law and Communication Skills“, koja će se održati kao ONLINE događaj od 28-30. 09. 2021.

Detaljne informacije možete pronaći na linku ljetne škole: 

https://fvm.ukim.edu.mk/vetnest-summerschool/program/

Krajnji rok za aplikaciju za učešće u ljetnoj školi je 02.08.2021., a može se izvršiti na gore priloženom linku VetNest ljetne škole dok će odabrani kandidati o učešću biti obaviješteni do 15.08.2021.

 

Prof. dr. Ahmed Smajlović

CEEPUS koordinator za VFS

Kategorija: Intl Cooperation VFS