M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

VIJEĆE VETERINARSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

 


O B J A V LJ U J E

 


Mr. sc. Orjana Semren, studentica trećeg ciklusa studija “Veterinarska medicina i javno zdravstvo” Veterinarskog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

„MOLEKULARNA IDENTIFIKACIJA I TOPOTIPIZACIJA VIRUSA BOLESTI PLAVOG JEZIKA PREŽIVAČA U BOSNI I HERCEGOVINI“,

dana 23.07.2021. godineu Amfiteatru Veterinarskog fakulteta sa početkom u 11:00 sati, uz obavezano pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i mjera donesenih od strane nadležnih kriznih štabova koje su na snazi u momentu održavanja odbrane.

 

Iz Dekanata Fakulteta

Kategorija: Vijesti