M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa FMZ, ZzJZ FBiH te Zavodom za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (SKB) u dva klinička uzorka građana državljana BiH potvrdio je, a potom i sekvencionirao nove slučajeve delta varijante SARS-CoV-2 virusa u BiH.  

Sumnja da je riječ o varijantnom soju postavljena je u Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar nakon čega su uzorci, zahvaljujući već ranije uspostavljenoj komunikaciji i saradnji, ali i aktivnostima Kriznog štaba FMZ, preko ZzJZ FBiH upućeni na konfirmaciju i sekvencioniranje u Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta.

Ova aktivnost, koja je rezultat bliske saradnje i sinergije gore navedenih institucija na najbolji mogući način podcrtava značaj OneHealth pristupa u ranoj detekciji emergentnih prijetnji zdravlju stanovnika FBiH i BiH.

 

Kategorija: Vijesti