M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Dana 17.02.2021. godine, Veterinarski fakultet je bio domaćin delegacijama Međunarodne organizacije za migracije (IOM), Danskog vijeća za izbjeglice (DRC) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Delegacije pomenutih međunarodnih organizacija su bile u sastavu: Margherita Vismara (IOM), Šejla Keserović (IOM), Verica Rečević (DRC), Naida Softić (DRC), Vladimir Lukić (DRC), Ilarija Bašić (DRC) i dr. Mirza Palo (WHO).

Sastanku su prisustvovali, pored dekana Fakulteta, šef Instituta Veterinarskog fakulteta prof. dr. Almedina Zuko, šef Laboratorija za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja prof. dr. Teufik Goletić, menadžer kvaliteta Instututa prof. dr. Aida Kavazović i prodekan za finansije prof. dr. Jasmin Omeragić.

Nakon uvodnog pozdravnog govora, dekan prof. dr. Muhamed Smajlović je održao kratku prezentaciju kojom je upoznao auditorij sa misijom, ciljevima i vizijom našeg Fakulteta sa posebnim osvrtom na javno-zdravstveni značaj veterinarske struke i ulogu Fakulteta u zaštiti zdravlja građana BiH, ali i migrantske populacije u pandemiji SARS Corona 2 virusa. Nakon toga, prof. dr. Almedina Zuko je u svojoj prezentaciji predstavila istoriju i trenutne laboratorijske kapacitete Instituta. Na kraju se uvaženom skupu obratio i prof. dr. Teufik Goletić, koji se u svom izlaganju osvrnuo na izuzetno dobru saradnju sa organizacijama čiji su predstavnici bili prisutni na sastanku te zahvalio na podršci naučno-istraživačkom radu na istraživanjima u vezi sa SARS Corona 2 virusom. Nakon diskusije koja je rezultirala novim projektnim idejama, dekan Fakulteta je iskoristio priliku da predstavnici Danskog vijeća za izbjeglice uruči Srebrnu plaketu Veterinarskog fakulteta za izuzetan doprinos i pomoć naučno-istraživačkom radu.

Pomenute delegacije su nakon toga posjetile Institut Veterinarskog fakulteta na lokaciji Stup, gdje su detaljno upoznate sa laboratorijskim kapacitetima i budućim pravcem razvoja. Naročita pažnja je poklonjena projektu izgradnje BSL - 3 laboratorija (Laboratorij za biosigurnost nivoa 3) te njen značaj za širu društvenu zajednicu s aspekta javno-zdravstvene sigurnosti, a za čiju implementaciju će biti potrebna značajna finansijska sredstva koja Fakultet ne može samostalno obezbijediti bez pomoći međunarodnih organizacija i državnih institucija.

IOM1

IOM2

IOM3

 

 

Kategorija: Vijesti