M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu kontinuirano radi na istraživanjima u vezi sa korona virusom. U srijedu 03.02.2021. godine prof. dr. Muhamed Smajlović, dekan Veterinarskog fakulteta, prof. dr. Teufik Goletić, šef Laboratorije za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja i prof. dr. Amir Zahirović, šef Klinika Veterinarskog fakulteta prezentirali su široj javnosti informaciju o utvrđenom prenosu SARS CoV-2 virusa sa čovjeka na psa kućnog ljubimca. Naučnici sa našeg Fakulteta su prvi u BiH i među prvim u regionu, još u junu izolovali bh. soj SARS CoV-2 virusa i sekvencionirali, iz dva klinička uzorka, kompletne sekvence virusnog genoma, koji su deponirani u Međunarodnu gensku bazu podataka (GISAID).

”Naš istraživački tim dokazao je prenos SARS Cov-2 virusa sa čovjeka na psa kućnog ljubimca. U najvećem dijelu istraživanja su finansirana iz vlastitih, i sredstava međunarodnih organizacija IAEA i UNDP”, izjavio je prof. Smajlović.

press prenos1

Prof. dr. Teufik Goletić, šef Laboratorija za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, potvrdio je da su PCR temeljenom dijagnostikom utvrdili prvi slučaj infekcije jedne životinje. Riječ je o vlasničkom psu kućnom ljubimcu, koji je boravio u istom prostoru sa prethodno potvrđenim slučajem infekcije sa Covid 19 virusom kod vlasnika. Ovaj nalaz SARS Cov-2 virusa kod psa svrstava nas uz bok zemalja kao što Holandija, Danska, Francuska, Španija, Belgija, Njemačka, SAD i Kina. To su zemlje iz kojih do sada postoje izvještaji o infekciji kućnih ljubimaca i uglavnom je riječ o prenosu s čovjeka.

Prof. Goletić je pojasnio da, osim saopćenja da jeste utvrđen prvi slučaj infekcije kod psa u BiH, želimo prenijeti poruku vlasnicima i držaocima kućnih ljubimaca, da je ova potvrda po svojoj prirodi i karakteru samo jedna u nizu onih, koje potvrđuju da je primarni prenos SARS Cov-2 virusa sa čovjeka na čovjeka, a da je prenos na životinje “incidentn situacija”. Također je istakao da nema nikakvog razloga da vlasnici kućnih ljubimaca budu zabrinuti za zdravlje svojih najbližih, jer prenos sa kućnog ljubimca, konkretno psa i mačke, još uvijek nigdje u svijetu nije utvrđen.

Nakon što je utvrđeno da je pas pozitivan na Sars Cov-2, vlasnik je informiran i upućen na Klinike Veterinarskog fakulteta. Prof. dr. Amir Zahirović, šef Klinika Veterinarskog fakulteta, rekao je da su nakon saznanja da je pas kohabitirao sa pozitivnim osobama jer su bili u istom domaćinstvu, stupili u kontakt sa vlasnikom, jer su željeli izvršiti kompletan klinički pregled. “Fizikalnim pregledom je utvrđeno da je pas veseo i raspoložen, ima apetit, a specijalnim pretragama nismo utvrdili bilo kakva odstupanja od normalnog stanja”, pojasnio je prof. Zahirović. Naglasio je da nema relevantnih naučno dokazanih prenosa sa psa na čovjeka, nego samo u obrnutom pravcu. “Još uvijek se radi o jednosmjernom prenosu. Koliko znam, do sada, nije utvrđen nijedan prenos sa kućnih ljubimaca na čovjeka”, istakao je prof. Zahirović.

Također je navedeno da do danas nije utvrđena ni transmisija tzv. ptičjih koronavirusa na ljude te u tom smislu nema razloga za bilo kakav bojazan.

press prenos2

 

Kategorija: Vijesti