M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Prof HadzovicObavještavamo uposlenike i studente Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, kao i cjelokupnu akademsku zajednicu da je dana 02.02.2021. godine u 89. godini preminuo uvaženi emeritus

PROF. DR. SAFET HADŽOVIĆ

Rođen je u Trebinju 1932. godine. Završio je Veterinarski fakultet u Sarajevu, na kojem je i doktorirao 1962. godine te bio u zvanju docenta, vanrednog i redovnog profesora.

Objavio je 130 radova koji su publicirani u poznatim naučnim časopisima. Učestvovao je na brojnim naučnim skupovima i kongresima u zemlji i inostranstvu. Autor je 10 knjiga, dvije kartoteke te 160 farmakoloških mišljenja za registraciju lijekova domaćih i stranih proizvođača. Ispitivao je ispravnost farmaceutsko-tehnološke osobine preko 85 lijekova.

Bio je glavni istraživač u 6 naučnih projekata, autor 8 novih formulacija lijekova, uveo je tri nove farmakološke metode za ispitivanje lijekova.

Preko 26 godina bio je urednik časopisa Veterinaria za koju je napisao 42 prikaza novih knjiga.

Dobitnik je nagrade za naučno djelo “Veselin Masleša” za 1978. godinu. Dobitnik je Američkog ordena časti.

Svojim predanim i intelektualnim radom ostavio je neizbrisiv trag u historiji našeg Fakulteta na Katedri za farmakologiju i toksikologiju.

Sahrana će se obaviti u petak, 5. februara 2021. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare.

 

Kategorija: Vijesti