M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu imao je čast ugostiti prof. dr. Meliku Husić-Mehmedović, ministricu za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Arziju Pašalić, predsjednicu Vijeća Grupacije medicinskih nauka u petak 29. januara 2021. godine.

 

Posjeta uvažene delegacije je u sklopu planiranih obilazaka organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, a s ciljem razgovora o novom zakonu o visokom obrazovanju koji je trenutno u izradi, o konkretizicaji podrške naučnoistraživačkog rada, kao nastavnih i naučnoistraživačkih aktivnosti.

 

Prof. dr. Muhamed Smajlović,  dekan Veterinarskog fakulteta, predstavio je sažetak ključnih postignuća i aktivnosti u dosadašnjem osmomjesečnom mandatu kao i planove za dalja unaprijeđenja. Razgovaralo se i o međunarodnim i naučnoistraživačkim projektima, međunarodnoj saradnji te realizaciji nastave i ispita u oklonostima aktuelne epidemiološke situacije. Delegacija je upoznata o jako dobrom snalaženju nastavnog osoblja Veterinarskog fakulteta sa online režimom nastave, s obzirom da je naš Informatički centar VFS još od 2003. godine uveo e-nastavu na fakultetu putem Moodle platforme.

 

Ministrica Husić-Mehmedović je istakla kako će novouspostavljeno Ministarstvo uložiti snažne napore u unapređenje saradnje sa ciljem razvoja Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica te izrazila uvjerenje da će novi zakon o visokom obrazovanju, kao i novi zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti stvoriti stimulativno okruženje za reformu postojećih i nedovoljno razvijenih segmenata nastavnog i naučnog procesa i time potaknuti njihov značajniji razvoj.

 

Dekan i prodekani Veterinarskog fakulteta su iskoristili priliku da sa uvaženom delegacijom organizuju obilazak prostorija Fakulteta, Anatomski muzej, koji je kao takav jedinstven na području Bosne i Hercegovine, kao i Stomatološku ordinaciju i Kliniku za internu medicine.

 

Koristimo priliku da se još jednom zahvalimo ministrici za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS prof. dr. Meliki Husić-Mehmedović, rektoru Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifatu Škrijelju i predsjednici Vijeća Grupacije medicinskih nauka, prof. dr. Arziji Pašalić na izdvojenom vremenu i posjeti našoj instituciji.

 

Posjeta1

posjeta2

 

 

Kategorija: Vijesti