M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Aktivnosti i rezultati postignuti u ovoj godini privukli su pažnju građana i medija, stoga je u „Fokusu“  današnjeg intervjua bilo pitanje kako Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu osigurava kontinuiranu kvalitetu nastavnog i stručnog kadra, te kako u uslovima složenog poslovanja uspijeva osigurati potrebna materijalna i financijska sredstva za stalni napredak u skladu  sa vlastitom poslovnom strategijom.

Detaljnije na:

https://www.federalna.ba/otvoreni-program-prof-dr-muhamed-smajlovic-u7ehz

Kategorija: Vijesti