M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Na linkovima ispod možete pronaći releventne informacije u vezi sa organizacijom rada naše institucije u okolnostima prevencije i sprečavanja širenja virusa SARS-CoV-2:

 1. Krizni plan pripravnosti Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu uslijed pogoršane i neizvjesne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom novog koronavirusa (SARS-CoV-2) u Federaciji Bosne i Hercegovine i Kantonu Sarajevo
 2. Mjere zaštite
 3. Informacija o organizaciji rada OJ UNSA 15.07.2020.
 4. Naredba Krizni štab KS 14.7.2020.
 5. Informacija o organizaciji rada OJ UNSA 03.07.2020.
 6. Naredba Krizni štab KS 04.07.2020.
 7. Preporuke JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
 8. Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije SARS-CoV-2 virusom tokom održavanja praktične nastave i ispita
 9. Izjava radnik
 10. Mjere za smanjenje rizika od infekcije SARSCoV2 virusom na radnom mjestu za vrijeme pandemije COVID‐19 virusom na radnom mjestu za vrijeme pandemije COVID‐19
 11. Naredba kriznog štaba od 12.10.2020. (1)
 12. Naredba kriznog štaba od 12.10.2020. (2)
 13. Naredbe septembar 2020
 14. Preporuke Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva 20.10.2020
 15. Preporuke Covid-19 od 23.10.2020.
 16. Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID 19 na Univerzitetu u Sarajevu
 17. Zaključci realizacija nastave za akademsku 2020/2021
 18. Naredba kriznog štaba od  04.11.2020.

Naredbe i uputstva izdata od strane nadležnih institucija i službi su dostupne na linkovima:

Molimo da se svi pridržavaju propisanih mjera (distance, maske, dezinfekcija, mjerenja temperature pri ulasku na Fakultet, popunjavaju Izjave i Sanitarnih obrazaca) kako bi doprinjeli očuvanju zdravlja uposlenika, studenata, kolega, kao i svojih najbližih te održali blagovremenost i kontinuitet poslovnog procesa Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Kategorija: Vijesti