M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Temeljem akta Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-3036/20 od 20.05.2020. godine, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu (VF UNSA) - Laboratorija za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja (Laboratorij) vrši uslugu komercijalne PCR temeljene dijagnostike uzročnika oboljenja COVID-19 (real time RT-PCR za detekciju SARS-CoV-2 virusa). Testiranje klijenata se vrši na dostavljenim uzorcima (nazofaringealni i orofaringealni bris) uzetim u zdravstvenim ustanovama (npr. domovi zdravlja, ambulante i dr.).

 

Svi klijenti čiji su uzorci uzeti u proceduru u jutarnjim satima (do 10:00 sati) dobit će nalaz istog dana u poslijepodnevnim satima!

 

Cijena testiranja sa uračunatim PDV-om iznosi 112,30 KM i odnosi se isključivo na uslugu testiranja u laboratoriji VF UNSA. Laboratorij ne vrši uzorkovanje ('skidanje') briseva zbog čega navedena cijena ne uključuje uzimanje briseva. Ovu uslugu, za potrebe komercijalnog testiranja, naplaćuju zdravstvene ustanove koje vrše uzimanje briseva.

 

KAKO SE TESTIRATI U LABORATORIJU VF UNSA

 

Kako bi uslugu PCR temeljene detekcije COVID-19 virusa učinili dostupnom što većem broju zainteresiranih, VF UNSA je potpisao sporazum o saradnji sa poliklinikama Agram (https://www.poliklinika-agram.ba/) i Medicom Zenica (https://www.facebook.com/pzumedicom).

 

Plaćanje usluge testiranja preko ovih poliklinika vrši se prilikom uzorkovanja. Zbog ograničenog kapaciteta laboratorija VF UNSA preporučujemo da se predmetno uzorkovanje vrši u pomenutim poliklinikama. Uzorke uzete od strane poliklinika Agram i Medicom Zenica preuzimaju i na adresu, Veterinarskog instituta, transportuju uposlenici istih.

 

Maksimalan broj uzoraka koje Laboratorij može obraditi unutar jednog dana je 120, zbog čega sugeriramo zainteresiranim za našu uslugu testiranja da se prethodno najave pomenutim poliklinikama. Napomena: zainteresirani mogu uzeti uzorak, prema vlastitim preferencijama i u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi koja obavlja predmetno uzorkovanje.

 

Osim sa gore navedenim poliklinikama, a prije svega za potrebe testiranja reprezentativnih BiH timova u okviru UEFA takmičenja, VF UNSA ima potpisan sporazum o saradnji i sa poliklinikom Al-Tawil (https://klinikatawil.com/).

 

Klijenti izvan Kantona Sarajevo testiraju se pod istim uvjetima, a za dogovor oko termina testiranja trebaju izvršiti prethodnu najavu Veterinarskom institutu VF UNSA pozivom na tel. 033 775 557. Plaćanje usluge testiranja se u tom slučaju vrši u skladu sa informacijama navedenim niže.

 

O ČEMU ZAINTERESIRANI ZA TESTIRANJE MORAJU VODITI RAČUNA

 

Naglašavamo da su klijenti koji se komercijalno testiraju zbog potrebe putovanja u inostranstvo, dužni provjeriti zvanične informacije o ulasku i boravku u državi u koju putuju (najbolje na web stranici amabsade) i prikupiti potrebne formulare za neometan prelazak državnih granica. To je isključiva odgovornost klijenta i Veterinarski fakultet UNSA u tom smislu ne snosi nikakvu odgovornost!

 

Svi zainteresirani su dužni, prilikom uzorkovanja briseva, ČITKO popuniti epidemiološki obrazac (u prilogu) bez kojega uzorak neće biti stavljen u proceduru obrade i analize! Stoga je veoma važno da klijenti, pri uzorkovanju briseva, kod sebe imaju važeće osobne dokumente ili putne isprave s kojima planiraju putovati u inostranstvo (lična karta i pasoš).

 

REZULTATI ISPITIVANJA (NALAZ) – KADA, KAKO I GDJE PREUZETI

 

Izvještaj o analizi ('nalaz'), za uzorke dostavljene u Laboratorij do 10:00 sati, ukoliko im nije rečeno drugačije na mjestu uzorkovanja, klijenti mogu preuzeti isti dan u terminu od 15:45 do 16:15 (najkasnije) na adresi: Veterinarski institut VF UNSA (ulica Ismeta Alajbegovića Šerbe, broj 7).

 

Ukoliko bude eventualnih odstupanja u odnosu na navedeni termin izdavanja nalaza, klijenti će biti blagovremeno kontaktirani od strane uposlenika Laboratorije ili zdravstvene ustanove u kojoj je uzorak uzet.

 

Nalaz je dvojezičan i izdaje se na jednom od zvaničnih BiH jezika te na engleskom.

 

INFO O PLAĆANJU USLUGA TESTIRANJA ZA KLIJENTE KOJI NE DOLAZE PREKO GORE NAVEDENIH POLIKLINIKA

 

Plaćanje se može izvršiti na depozitni račun, kako slijedi: 

 

Univerzitet u Sarajevu Veterinarski fakultet JR Kantona Sarajevo

  • Transakcijski račun BBI bank d.d. 1411965320008475
  • Vrsta prihoda: 722631
  • Općina: 077
  • Poziv na broj 0000000077
  • Budžetska organizacija organizacione jedinice: 2104026

 

Kategorija: Vijesti