M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

U vezi sa potrebom za provođenje mjera zaštite i prevencije od COVID -19 obavještavamo vlasnike kućnih ljubimaca o sljedećem:

Radno vrijeme Klinika Veterinarskog fakulteta je od 09.00 do 12.00 sati (ponedjeljak – petak).

Molimo vlasnike životinja da prije dolaska obavezno nazovu prijemni odjel na broj 033 658 377.

Rad Klinika i veterinarska zaštita životinja van ovog radnog vremena će se organizirati u skorom periodu o čemu ćete biti obaviješteni.

Kategorija: Vijesti