M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

2. decembar 1949. godine ostat će trajno zapisan kao početak promjene bosanskohercegovačke paradigme.

Naime, na današnji dan, prije 71 godinu osnovan je Univerzitet u Sarajevu. Dan osnivanja prvog univerziteta u Bosni i Hercegovini predstavlja jedan od najznačajnijih datuma u historiji naše zemlje, što je potvrdilo i vrijeme koje je uslijedilo. Čin osnivanja Univerziteta u Sarajevu predstavljao je svojevrsnu prijelomnicu u napuštanju dugovremene stagnacije i zapuštenosti, te otvaranju perspektive za brži društveno-ekonomski i općekulturni preobražaj bosanskohercegovačkog društva. U trenutku osnivanju našeg univerziteta u Bosni i Hercegovini je nedostajalo visokoobrazovanih kadrova, a općenito gledano, čak 80 posto stanovništva bilo je nepismeno. Od svog osnutka do danas Univerzitet u Sarajevu je sa svoja 22 fakulteta, tri akademije, pet instituta i jednom pridruženom članicom bosanskohercegovačkom društvu podario preko 175 hiljada diplomanata, preko 16.000 magistranata i 3.712 doktora nauka iz 43 naučne oblasti.

Novi naučni pristupi kao i rezultati i napori koji su iza njih stajali utrli su puteve širenja modernih naučnih pogleda i shvatanja problema života i rada kao i razvoja svih potencijala bosanskohercegovačkog društva.

Odgovorivši na iskušenja različite prirode kroz svoje postojanje, Univerzitet je danas na novoj prekretnici. Mijenjajući svoju organizaciju i usvajajući nove planove i programe koji su usaglašeni sa naučnim i obrazovnim trendovima u Evropi i svijetu, integrirani Univerzitet u Sarajevu paralelno sa tim nastoji sačuvati i svoju autonomiju, jer povijesnu odgovornost u oblikovanju bolje i ljepše budućnosti svih nas Univerzitet u Sarajevu može postići samo ako je autonoman i slobodan od svih vrsta lobija i pritisaka, bez obzira sa koje strane oni dolaze.    

I dalje ćemo stremiti ka dugoročno projektovanim ciljevima izvrsnosti. Naša je velika i časna društvena zadaća ne samo održati već i proširiti i unaprijediti ovo bogato i plemenito akademsko naslijeđe. I pored svih izazova koje su nam donijeli Bolonjski proces i opća kretanja u društvu, na Univerzitetu u Sarajevu zadržali smo standard kvaliteta univerzitetske diplome i na taj način spriječili devalvaciju znanja i nauke koja je omasovljenjem studiranja, nažalost, primjetno prisutna ne samo kod nas nego i u čitavom regionu. Zadržavanjem kvaliteta i standarda obrazovanja zadržali smo svoju prepoznatljivost koja je itekako cijenjena kako kod studenata tako i na tržišta rada, na čemu smo veoma zahvalni.

Svim  profesorima, saradnicima, uposlenicima i studentima čestitam 2. decembar sa željom da u vremenu koje je pred nama odolimo svim izazovima i ispunimo postavljene ciljeve!

Prof. dr. Rifat Škrijelj
Rektor Univerziteta u Sarajevu

 

U povodu 71. godišnjice Univerziteta u Sarajevu pružamo vam priliku da se kroz Monografiju podsjetite i upoznate sa nastankom i dosadašnjim radom najveće i najstarije univerzitetske institucije u Bosni i Hercegovini – Univerziteta u Sarajevu.

 

Detaljnije na https://www.unsa.ba/novosti/univerzitet-u-sarajevu-71-godina-visokog-obrazovanja-u-temeljima-bosanskohercegovackog

 

Kategorija: Vijesti UNSA