M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu u povodu izlaska iz štampe Zbornika radova sa naučne konferencije „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“ organizira razgovor o temi „Žene u nauci“ i predstavljanje Zbornika radova koji će biti upriličen u četvrtak 26. septembra 2019. godine u 11 sati u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Učestvuju:

prof. dr. Elvira Dilberović, ministrica

prof. dr. Dženana Husremović

dr. sc. Jasminka Hasić Telalović

prof. dr. Husnija Kamberović

 

Moderatorica:

Vahida Krekić

 

Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate ovaj događaj.

 

- PLAKAT U PRILOGU

Kategorija: Vijesti UNSA