M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, prorektori i dekani fakultetâ i akademije promovirali su 45 doktora nauka i umjetnosti.


Svečana promocija doktora nauka i umjetnosti Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 27. juna 2019. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo.
Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ i akademije promovirali su 45 kandidata i kandidatkinja na čast doktora nauka i umjetnosti iz oblasti koje pripadaju grupacijama humanističkih, društvenih, medicinskih, tehničkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka kao i Grupaciji umjetnosti. U proteklih sedam decenija Univerzitet u Sarajevu je promovirao više od 166 hiljada diplomanata, više od 18 hiljada magistranata i oko 3500 doktora nauka i umjetnosti.

Više o tome

 

Kategorija: Vijesti UNSA