M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će naša Ustanova učestvovati u manifestaciji Dani Kantona Sarajevo, koja će se održati u periodu od 06.05 do 09.05.2019.godine.

U skladu sa Zaključkom, Vlada Kantona Sarajevo donijela je Program obilježavanja navedene manifestacije, u okviru kojeg je naša Ustanova planirana sa predavanjima, temama i terminima kako slijedi:

- „Srčane mane kod studentske populacije", dana 06.05.2019.godine (ponedjeljak) u terminu od 12,00h do 13,00h i predavanje na temu „Sportsko srce" od 13,00h do 14,00h - predavač dr. scl.med. Žana Pozderac, primarijus, spec.interne medicine subspecijalista kardiolog;

„Očni simptomi kod mlastenije gravis", dana 07.05.2019.godine (utorak) u terminu od 12,00h do 13,00h i predavanje na temu „Nagli pad vida poslije virusne infekcije" - od 13,00h do 14,00h - predavač dr. Aiša Bandžovlć, spec.oftalmolog;

„Samoozljeđivanje kod adolescenata" dana 08.05,2019.godine (srijeda) u terminu od 12,00h do 13,00h - predavač Terzić - Bratić, specijalista neuropsihijatar;

„Značaj hematološkog statusa na skrining pregledima kod studenata” dana 09.05.2019.godine (četvrtak) u terminu od 12,00h do 13,00h -predavač Nermana Murtić, dipl.ing.med.lab.dijagnostike;

Napominjemo da je organizator naprijed navedenih predavanja naša Ustanova, a ista će se održati u prostoru centralnog objekta Ustanove, u ul. Patriotske lige broj 36.

Koristimo priliku da Vas pozovemo da svojim prisustvom uveličate ovu značajnu manifestaciju, kako za Kanton Sarajevo, tako i za našu Ustanovu.

Kategorija: Vijesti UNSA