M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Javne nabavke

Univerzitet u Sarajevu, Veterinarski fakultet

Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo

Odjeljenje za javne nabavke

tel.: +387 (0) 33 729-136     fax.: +387 (0) 33 617-850

e-mail: javnenabavke@vfs.unsa.ba

 

 

- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

 

Odluka Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-17/19 od 25. 01. 2019. godine

Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova Univerziteta u Sarajevu

Prilog 1 - Obrazac zahtjeva za pokretanje postupka pojedinačne nabavke

Prilog 2 - Obrazac zahtjeva za realizaciju ugovorene sukcesivne isporuke robe/usluge

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA PERIOD 01.01.- 31.03.2020

Odluka o prvoj izmjeni  Plana javnih nabavki Veterinarskog fakulteta Sarajevo

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Veterinarskog fakulteta Sarajevo

Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Veterinarskog fakulteta Sarajevo

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA JN VFS OD 01.01.-31.12.2020.


ODLUKA I PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

ODLUKA O DOPUNI PLANA ZA 2019. GODINU

DRUGA DOPUNA PLANA ZA 2019. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA ZA 2019.


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

PRVA DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

DRUGA DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

TREĆA DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU

UO - IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU 

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU


IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

REALIZACIJA UGOVORA U 2016. GODINI