M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

(Rukovodilac organizacione jedinice je obavezan izvještaj komisije za izbor u zvanje sa prijedlogom komisije objaviti na internet stranici najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice vijeća na kojoj se glasa o prijedlogu komisije i to u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje popisanih uslova za izbor u akademsko zvanje od strane prijavljenih kandidata.)

IZVJEŠTAJI KOMISIJA

 

17.9.2021.

Izvještaj Komisje za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja na UNSA - Veterinarskom fakultetu u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za oblast Veterinarsko-higijenski nadzor proizvodnje, prerade i prometa hrane

 


7.9.2021.

Izvjestaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja - zadravstvena zastita

 


 

23.7.2021.

Izvjestaj Komisije visi asistent  oblast Klinicke nauke veterinarske medicine

Izvjestaj Komisije visi strucni saradnik oblast Zdravstvena zastita

 


 

17.6.2021.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu u naučnonastavno zvanje vanredni professor za oblast “Temeljne nauke vetererinarske medicine”

 


 

26.5.2021.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu u naučnonastavno zvanje redovni professor za oblast “Zdravstvena zaštita životinja”

 


 

24.5.2021.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu u naučnonastavno zvanje redovni profesor za oblast “Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji” 

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu u naučnonastavno zvanje redovni professor za oblast “Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji”


 

19.5.2021.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje saradnik u zvanju viši asistent za oblast Kliničke nauke veterinarske medicine


 

16.3.2020.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za oblast Kliničke nauke veterinarske medicine


 

15.3.2020.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za oblast Kliničke nauke veterinarske medicine

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za oblast Kliničke nauke veterinarske medicine


 

30.12.2020.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja viši asistent Kliničke nauke veterinarske medicine

 


28.12.2020.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja na VF u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za oblast Kliničke nauke


 

18.12.2020.

Izvjestaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja u zvanje visi asistent Temeljne nauke

Izvjestaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja saradnik u zvanju visi asistent na oblast Temeljne nauke


 

04.11.2020.

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor redovnog profesora za oblast Veterinarsko javno zdravstvo i legislativa

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor redovnog profesora za oblast Temeljne nauke veterinarske medicine


 

23.10.2020.

Izvještaj Komisije za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor oblast Temeljne nauke veterinarske medicine


 

24.07.2020.

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja u zvanje asistent - temeljne nauke


17.07.2020.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja na VFUNSA u zvanje docent Kliničke nauke


10.07.2020.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor istraživačkog osoblja na Veterinarskom fakultetu


03.07.2020.

Izvjestaj komisije - Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji

Izvjestaj komisije - Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji

Izvjestaj komisije - Zdrastvena zastita zivotinja


17.06.2020.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor vanrednog profesora za oblast Kliničke nauke veterinarske medicine


14.05.2020.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u naučnonastavno zvanje docent za oblast “Temeljne nauke veterinarske medicine”

 


 

23.03.2020.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor za oblast “Temeljne nauke veterinarske medicine”


10.02.2020.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u naučno-nastavno zvanje asistent za oblast “Temeljne nauke veterinarske medicine”


13.01.2020.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja za oblast Kliničke nauke veterinarske medicine

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja za oblast Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji


23.07.2019.

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja - docent za oblast "Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji"


08.07.2019.

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja - vanredni profesor za oblast "Kliničke nauke veterinarske medicine"

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja - redovni profesor za oblast "Kliničke nauke veterinarske medicine"

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja - redovni profesor za oblast "Kliničke nauke veterinarske medicine"


 

20.06.2019.

Izvještaj komisije - Vanredni profesor za oblast "Zdravstvena zaštita životinja"


 

07.06.2019.

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja - vanredni profesor za oblast "Kliničke nauke veterinarske medicine"

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja - vanredni profesor za oblast "Kliničke nauke veterinarske medicine"


05.06.2019.

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja - redovni profesor za oblast "Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji"


08.03.2019.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor saradnik u zvanju asistenta za oblast "Temeljne nauke veterinarske medicine"


12.02.2019.

Izvještaj komisije - Vanredni profesor za oblast "Zdravstvena zaštita životinja"


12.12.2018.

Izvještaj komisije - Asistent za oblast "Zdravstvena zaštita životinja"


04.10.2018.

Izvještaj komisije - Docent za oblast "Veterenirasko-higijenski nadzor proizvodnje, prerade i prometa hrane"

Izvještaj komisije - Redovni profesor za oblast "Zdravstvena zaštita životinja"

Izvještaj komisije - Redovni profesor za oblast "Kliničke nauke veterinarske medicine"

Izvještaj komisije - Asistent - Kliničke nauke


21.09.2018.

Izvještaj komisije - Viši Asistent - Kliničke nauke


03.09.2018.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor za oblast "Temeljne nauke veterinarske medicine"


29.06.2018.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u akademsko zvanje redovni profesor za oblast Temeljne nauke veterinarske medicine


25.06.2018.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za oblast "Temeljne nauke veterinarske medicine"


19.06.2018.

Izvještaj komisije - 15+ Asistent - Zdravstvena zaštita.

Izvještaj komisije - Asistent - Kliničke nauke

Izvještaj komisije - Asistent - Preventivne mjere.

Izvještaj komisije - Asistent - Vet.hig.nadzor

Izvještaj komisije - Stručni saradnik - Zdravstvena zaštita.

Izvještaj komisije - Stručni saradnik - Preventivne mjere.

Izvještaj Komisije - Temeljnje nauke


 03.11.2017.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor vanrednog profesora za oblast Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji