M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Kalendar dogadjaja

 

Prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata Jasmina Katice, dipl.vet

 

 

Ponedjeljak, 16 Novembar 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU 

VETERINARSKI FAKULTET

Sarajevo, 06.11.2020. godine

O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 


U skladu sa članom 41. st. (3) i (4) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Jasmina Katice, dipl.vet.pod naslovom „VARIJACIJE U BROJU KOPIJA GENA AMY2B I AKTIVNOSTI AMILAZE KOD PASA U BOSNI I HERCEGOVINI“ za ponedjeljak, 16.11.2020. sa početkom u 10:00 sati u sali 161 Veterinarskog fakultetauz obavezno pridržavanja svih epidemioloških mjera.

Komisija za ocjenu radne verzije doktorske disertacije kandidata Jasmina Katice, dipl.vet., obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-23-142/20 od 28.10.2020. godine, u sastavu:

  1. Prof. dr. Almira Softić, predsjednik Komisije,
  2. Prof. dr. Dunja Rukavina, član Komisije,
  3. Prof.dr. Aida Kavazović, član Komisije za izradu doktorske disertacije.

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog fakulteta.

DEKANAT FAKULTETA

 

Lokacija sala 161

Nazad