M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija mr. Jasminke Isović

 

 

Petak, 06 Novembar 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

 

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija mr. Jasminke Isović, pod naslovom „Ispitivanje moždanog natriuretskog peptida kod radnih i sportskih konja poslije različitih tipova fizičkog opterećenja“ održat će se u petak 06. 11. 2020. godine sa početkom u 11:00 sati u sali 113 na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu uz obavezno pridržavanja svih epidemioloških mjera.

Odbrana projekta je javna i održat će se pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr. Ramiz Ćutuk, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, oblast: Kliničke nauke veterinarske medicine, predsjednik Komisije,
  2. Prof.dr. Amir Zahirović, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, oblast: Kliničke nauke veterinarske medicine, član Komisije,
  3. Doc.dr. Denis Čamo, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, oblast: Kliničke nauke veterinarske medicine, član Komisije.

 

DEKANAT VETERINARSKOG FAKULTETA

 

Lokacija sala 113

Nazad