M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Elme Hrustemović, dipl. vet

 

 

Cetvrtak, 05 Novembar 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Elme Hrustemović, dipl. vet, pod naslovom „Zastupljenost i karakterizacija izolata Campylobacter spp. u proizvodnji brojlerskog pilećeg mesa“ održat će seu četvrtak 05.11.2020. godine sa početkom u 11:00 sati u Sali 412 (IV) sprat na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu uz obavezno pridržavanja svih epidemioloških mjera.

Odbrana projekta je javna i održat će se pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Muhamed Smajlović, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, oblast: Veterinarsko – higijenski nadzor proizvodnje, prerade i prometa hrane, predsjednik Komisije,
  2. Prof. dr. sc. Faruk Čaklovica, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, oblast: Veterinarsko – higijenski nadzor proizvodnje, prerade i prometa hrane, mentor - član Komisije,
  3. Prof. dr. sc. Jasmina Đeđibegović, Univerzitet u Sarajevu – Farmaceutski fakultet, oblast: Bromatologija, komentor - član Komisije,
  4. Doc. dr. Kenan Čaklovica, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, oblast: Veterinarsko – higijenski nadzor proizvodnje, prerade i prometa hrane, član Komisije,
  5. Doc. dr. Članjak Kudra Enida, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, oblast: Veterinarsko – higijenski nadzor proizvodnje, prerade i prometa hrane, član Komisije.

DEKANAT VETERINARSKOG FAKULTETA

 

Lokacija Sala 412 (IV sprat)

Nazad