M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Amire Koro, DVM

 

 

Cetvrtak, 22 Oktobar 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

 

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Amire Koro, DVM, pod naslovom ''Istraživanje prisustva i antibiotske rezistencije E. coli kod peradi i goveda u Bosni i Hercegovini''održat će se u četvrtak 22.10.2020. godine sa početkom u 10:00 sati u sali 210 (II sprat) na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu, uz obavezno pridržavanja svih epidemioloških mjera.

 

Odbrana projekta je javna i održat će se pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr. Teufik Goletić, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, oblasti: Zdravstvena zaštita životinja i Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji, predsjednik Komisije,
  1. Prof.dr. Emina Rešidbegović, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, oblast: Zdravstvena zaštita životinja, mentor i član Komisije
  1. Prof.dr. Muhamed Smajlović, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, oblast: Veterinarsko-higijenski nadzor proizvodnje, prerade i prometa hrane, član Komisije.

DEKANAT VETERINARSKOG FAKULTETA

 

Lokacija sala 210

Nazad