M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     
 • Konačna rang lista prijavljenih i primljenih kandidata prvog upisnog roka za upis u prvu godinu u akademskoj 2021/2022 godini

 • OBAVJEST ZA UPIS STUDENATA PRVE GODINE INTEGRIRANOG STUDIJA VETERINARSKE MEDICINE PRVI I DRUGI CIKLUS (BRUCOŠI)

 • KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021./2022. GODINI

 • Najava novog ciklusa specijalističkog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 • CONFERENCE ON HUMANE INNOVATIONS IN EDUCATION IBRAHIM ARNAUTOVIĆ

 • INFORMACIJA O TESTIRANJU NA COVID-19 na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 • Postupak i kriteriji za ekvivalenciju ranije stečenog zvanja sa novim zvanjem – DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

COVID19

testiranje covid19